Enligt Mer Arkitekter efterfrågar svenska företag nu allt mer cirkulärt tänkande vid nydesign, renovering och ombyggnad av befintliga lokaler.

ANNONS

Arkitektkontoret Mer Arkitekter är inriktat på kontor och arbetsplatser. De har noterat en markant ökning av beställningar som gäller cilkulärt tänkande när befintliga kontor ska byggas om, designas eller renoveras.

”Just nu bygger väldigt många om sina kontor för ändrade arbetssätt efter pandemin. Och jämfört med samma period föregående år ser vi första delen av 2021 mer än en fördubbling av kunder som aktivt efterfrågat ett cirkulärt återbruk-tänk vid beställningar av ombyggnader och nya koncept av kontor”, säger Mer Arkitekters vd Niklas Larsén i ett pressmeddelande.

Hållbarhetsfokus kan ha smittat av sig

Han tror att det kan bero på många saker, dels pandemin som fått många att inse att arbetsplatser kan behöva justeras fort, men han säger att Mer Arkitekter framför tror att privatlivets fokus på hållbarhet äntligen har smittat av sig in i företagsvärlden och i bolagens beslut.

Det som i detta fall menas med cirkulärt renoverade kontor är att material, möbler och befintliga ytor till största del återanvänds för att skapa nya funktioner, arbetsytor och, eller, ett helt nytt inredningskoncept.

Stora vinster med cirkulära projekt

Sådana projekt ger stora vinster i både kostnader och koldioxidutsläpp, men även i avfall. Ett exempel är ett nyligen avslutat projekt för Uppsalahem där återbruket var 26 procent. Det gav hela 18 804 kilo besparat koldioxidutsläpp och 4,8 tons besparat avfall.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Ikea omvandlar el av träspill – minskar klimatavtryck [Dagens PS]