Under 2021 har Projektengagemang Sweden AB minskat rejält i både omsättning och resultat jämfört med året innan.

ANNONS

Projektengagemang Sweden AB, PE redovisar en nettoomsättning på strax under 1 013 miljoner kronor för 2021, vilket är en minskning från 2020 då nettoomsättningen var 1 167 miljoner kronor, det framgår av ett pressmeddelande.

Ebita-resultatet 2021 uppgick till 57 miljoner kronor, en minskning från 79 miljoner 2020. Även ebita-marginalen sjönk och hamnade på 5,6 procent, mot 6,7 procent året innan.

Resultatet för 2021 blev 20,2 miljoner kronor, en minskning med hela 83,66 procent från 2020 då resultatet blev 37,1 miljoner kronor. Resultatet per aktie blev 0,82 kronor och styrelsen föreslår en utdelning på 0,4 kronor per aktie.

Kommentar från vd

”Både omsättnings- och resultatminskningen förklaras i huvudsak av de anpassningar vi gjorde utefter marknadsläget under 2020. Åtgärderna genomfördes i slutet av 2020 och påverkade antalet medarbetare både vid ingången samt under det första kvartalet negativt”, kommenterar PE:s vd och Koncernchef Helena Hed i bolagets bokslutskommuniké.

”Under 2021 har vi dessutom haft äran att välkomna fler än 120 nya kollegor vilket är ett rekord för koncernen. Aldrig tidigare har så många anställts under ett år”, fortsätter hon i bokslutskommunikén.

Hons skriver vidare att PE har vi en bra orderstock och att de förväntar sig en fortsatt god efterfrågan på sina tjänster, liksom en god investeringsvilja framåt.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: PE vinner markanvisningstävling i Skövde [Dagens PS]