I 85 procent av företagen beskrivs ekonomin som tillfredsställande eller god. I 22 procent av dem väntas den ekonomiska situationen förbättras ytterligare det kommande halvåret. Det visar Sveriges Ingenjörers senaste konjunkturmätning bland förtroendevalda i näringslivet.

ANNONS

Återhämtningen hos ingenjörsföretagen går bra, visar förbundets senaste konjunkturundersökning. Pandemin skapar fortfarande osäkerhet och nedstängningar som påverkar industrins produktion. Industriproduktionen repar sig dock snabbt från vårens och sommarens stora fall.

– Den snabba återhämtningen visar att Sveriges industriföretag har behållit sin konkurrenskraft under den djupaste krisen. Med fortsatta satsningar på teknisk kompetens och innovation kan ingenjörerna bidra till att utvecklingen stärks ytterligare, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Digital omställning i fokus

Sveriges Ingenjörer har även analyserat 19 av de största industriföretagens delårsresultat för årets första sex månader. Både vinst och omsättning sjunker som väntat under det första halvåret, men i kommentarerna till de senaste kvartals- eller halvårsrapporterna beskrivs ökad orderingång, vunna marknadsandelar och förbättrade rörelsemarginaler.

Många företag har använt korttidspermitteringar och därmed kunnat parera krisen utan att säga upp personal. De stora teknikintensiva industriföretagen har därmed snabbt kunnat växla upp produktionen när efterfrågan vänt.

– Investeringar i innovationsförmåga och teknisk utveckling skyndar på återhämtningen. Det är en viktig utgångspunkt när avtalsrörelsen nu drar igång igen. Men det är också en förutsättning för Sveriges nystart, där en grön och digital omställning måste ligga i fokus. Det gynnar både konkurrenskraft och hållbarhet, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Innovationer som lyfter Sverige lyfts fram