Tyréns miljöspecialister har på uppdrag av Älvstranden Utveckling tagit fram en klimatanalys för infrastruktur och byggnader för Frihamnen i Göteborg, som ska bli en ny stadsdel.

ANNONS

Frihamnen i centrala Göteborg ska utvecklas från industriomdåde till en ny stadsdel och projektets klimatpåverkan är en viktig fråga. I projektet ingår byggande av bostadshus, kontor, gator, spårväg, park, bad och torg.

Ett så stort byggprojekt ger klimatpåverkan och för att minska den har en klimatanalys gjorts för att kunna göra rätt åtgärder. Tyréns miljöspecialister Anna Pantze, Ida Bohlin och John Ellbin Andersson har hjälpt till med det.

Läs mer: Tyréns bygger geoenergilösningar och startar arkitekturakademi [Dagens PS]

ANNONS
ANNONS