IVL startar en innovationstävling med målet att finna nya lösningar som skapar attraktiva utemiljöer i våra städer, och bidrar till biologisk mångfald.

ANNONS

Tävlingen söker den som har en produkt eller en idé för stadsmiljöer och erbjuder professionell granskning och exponering mot viktiga beställare, samt chans till vidareutveckling.

I dag utformas många utemiljöer utan någon vidare hänsyn till biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som exempelvis vattenreglering, upptag av luftföroreninger och pollinering. Det finns dessutom en växande trend att skapa utomhusmiljöer av konstgräs och gummi.

vill få fram nya lösningar

”Vi behöver använda ytorna i våra städer på ett smart sätt, både för att anpassa oss till ett förändrat klimat men också för att de ska ge rekreation och välmående. Med innovationstävlingen hoppas vi få fram nya lösningar och idéer som ser till flera av dessa samhällsutmaningar, säger Lovisa Bengtsson, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet i ett pressmeddelande.

Tävlingen arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Naturvårdsverket. Vinnova och Formas är också med och samverkar. Tävlingen är öppen för alla som har en innovativ lösning som är någonstans mellan en skissad idé och lanseringklar.

Alla material måste vara biobaserade

Det som i tävlingen menas med utomhusmiljöer är lekplatser, skol- och förskolegårdar, parkmiljöer, innergårdar i flerfamiljshus, arbetsplatser och idrottsplatser. I tävlingen är ett krav att de material som används måste vara biobaserade och fria från fossilt innehåll. Lösningarna ska gynna biologisk mångfald, väga in sociala mervärden som tillgänglighet, säkerhet och hälsa samt bidra till ekosystemtjänster.

”Vi hoppas att innovationstävlingen kan hjälpa nya idéer att få det stöd de behöver för att komma ut och få genomslag på marknaden. Vi hoppas också att vi kan inspirera beställare att snabba på sitt klimatanpassningsarbete och se vilka möjligheter det kan innebära både för människor och miljö,” säger Lovisa Bengtsson i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Mer information om tävlingnen finns att läsa på IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats. Sista anmälningsdag är den 7 oktober.

Läs mer: IVL har vidareutvecklat beräkningsverktyg för klimatpåverkan [Dagens PS]