Dagens PS

Lyckade försök med lignin i asfalt

Asfalt med lägre klimatavtryck
Peab Asfalt har gjort lyckade försök med lignin i halvvarm asfalt på väg 205 vid Loka Brunn, det ger asfalten ett lägre klimatavtryck. (Foto: Peab)
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe
Uppdaterad: 23 nov. 2021Publicerad: 11 juli 2021

Peab Asfalt har gjort lyckade försök med lignin i halvvarm asfalt. När en del av bitumen byts mot lignin minskar asfaltens klimatavtryck.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Traditionellt har halvvarm tillverkning lägre klimatutsläpp än asfalt som tillverkas varmt, det ger även längre teknisk livslängd på lågtrafikerade vägar.

Bitumen är en fossil produkt som framställs av råolja. När en del av bitumen byts ut mot den förnyelsebara produkten lignin, som kommer från skogsindustrin, minskas asfaltens klimatavtryck.

Lignin är ett bindemedel

Lignin är ett ämne som fungerar som bindemedel och binder ihop cellulosafibrerna i en barrvedscell. Det finns i nästan alla landlevande växter och är, näst efter sellulosa, den största förnyelsebara källan till kol.

Peab Asfalt har utfört ett större förstärkningsarbete på väg 205 vid Loka Brunn. Vägsträckan är populär bland turister och trafikeras av tunga transporter. En sträcka på cirka 7,5 kilometer har förstärkts med grus och ett nytt lager av halvvarm asfalt. På en del provsträckor har lignin blandats in som ersättning av en del av bitumen.

Ingår i EU-finansierat forskningsprojekt

Utvärdering av provsträckorna tar tid och fler försök med fler provsträckor behövs. Olika provblandningar har gjorts i labb, men det är svårt att förutse olika årstiders och väderförhållandens påverkan i labbförsök. efterföljande analyser i laboratorium behövs, samt uppföljning av provsträckorna på väg 205, för att se hur asfaltens prestanda ser ut över tid.

Provsträckorna ingår i det EU-finansierade forskningsprojektet Rewofuel, som startade 2018. Sekab i Örnsköldsvik har producerat lignin och Peab Asfalt utför testerna med asfaltsprodukten. I projektet Rewofuel ska restprodukter från skogsbruk utvecklas till nya biobaserade produkter, bland annat flygbränsle. Elva företag från åtta länder ingår i projektet.

ANNONS

“Att prova ligninets egenskaper i asfalt även vid den här typen av beläggning är viktigt för framtiden, både för lägre utsläpp och för att se om ligninet tillför positiva produktegenskaper, säger Mats Wendel Innovationsstrateg på Peab Asfalt, i ett pressmeddelande.

Läs mer: Peab bygger del av nya tunnelbanan
Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

Annika Hjerpe
Annika Hjerpe

Reporter på Dagens PS med fokus på bland annat Life Science, hälsa och hållbarhet.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS