För att säkra en hållbar avloppsrening i framtiden ska Ryaverket i Göteborg byggas till och om och Gryaab har anlitat Cowi som hjälp med tillbyggnad av avloppsreningsverket.

ANNONS

Avloppsreningsverket Ryaverket finns på på Hisingen i Göteborg. Det drivs av Gryaab och det renar avloppsvattnet från 790 000 personer i Göteborgsregionen. Framöver kommer dock verket behöva mer kapacitet eftersom befolkningen väntas öka. Dessutom skärps reningskraven.

Projektet Nya Rya påbörjades i januari 2021 och ska vara klart 2036. Jan Karlsson, programledare för Nya Rya på Gryaab, säger att Cowi var det bolag som i upphandlingen av konsulter visade sig vara mest lämpligt för uppdraget att ta fram en teknisk lösning, för den befintliga anläggningen och för tillbyggnaden, som tillsammans uppfyller kraven i EU:s förordningar om miljö kopplade till havet och vattenkvalitetsnormen.

Cowi har fått uppdraget att hålla i utredningsskedet för tillbyggnaden, det innefattar bygg, Mark/VA-projektering, scanning och CAD-samordning.

”Vårt uppdrag kommer att sätta ramarna för det fortsatta arbetet, som i slutändan ska ge Göteborg ett helt nytt reningsverk”, säger Anders Lundqvist, projektledare på Cowi i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Västernorrland kan bli sju grader varmare i slutet av seklet [Dagens PS]