Det har varit många problem med bygget av nya Hisingsbron och enligt beställaren Göteborgs stad tros flera av problemen bero på konstruktionsfel.

ANNONS

Det senaste problemet som upptäckts med Hisingsbron är växande sprickor i betongen i trapptornen, vilket innebär att tre av fyra trapptorn helt eller delvis måste rivas. Enligt Göteborgs stad, som är beställare, har armeringarna varit felkonstruerade och gjutningarna blivit fel.

”Vi menar att det är ett konstruktionsfel, men enligt avtalet räcker det inte med att det är fel för att konsulten ska bära ansvaret för det, konsulten måste ha varit vårdslös eller ej fackmannamässig i sitt utförande av uppdraget”, säger Christer Niland, chef för stora projekt på trafikkontoret i Göteborgs stad, till Ny Teknik.

Har projekterats av Cowi

Bron och trapptornen har projekterats av Cowi och nu har teknikkonsulten tagit fram ett förslag på åtgärd. Förslaget innebär att betong rivs så att man kan stärka armeringen. Christer Niland säger att de inte är oroliga för att bron ska rasa ned samt att alla konstruktioner är domensionerade för att klara extrema händelser. Armeringen kan dock börja rosta om för mycket vatten tränger ned.

Trapprornens syfte är att förenkla för människor att ta sig mellan bron och kajerna under, via trappor och hissar, trapptornen har dock ännu inte öppnats. Enligt Christer Niland bär trapptornen ingen last från bron, men han säger att om en extremhändelse skulle inträffa där stora mängder människor rör sig på ett trapptorn skulle konstruktionen kunna ta skada och få ännu större sprickor.

”De har inget med brostabiliteten att göra. Vi behöver inte heller stänga bron när trapptornen ska åtgärdas. Man kan fortsatt trafikera den”, säger han till Ny Teknik.

Överens om principen

Cowi har ännu inte färdigprojekterat åtgärden på trapptornen, men Göteborgs stad är överens med Cowi om att principen är rätt. Sprickorna på trapptornen är ett av flera fel som bron har drabbats av. Tidigare i år upptäckte man att tvärskotten i luftspannet har deformerats, Göteborgs stad misstänker är det också beror på konstruktionsfel. Det kan dock även handla om brister i tillverkningen.

Göteborgs stad och Cowi har kommit fram till hur tvärskotten ska åtgärdas, enligt planen ska de förstärkas med L-profiler i stål.

ANNONS
ANNONS

När bron var färdigbyggd uppstod ett annat fel, luftspannet fastnade flera gånger i uppfällt läge när fartyg släpptes förbi, det tror dock staden att man har fått ordning på nu, med en åtgärd som gjordes för några veckor sedan.

Läs mer: Hisingsbron är nu officiellt invigd [Dagens PS]