Fastighetsägarna längs Avenyn och Göteborgs Stad planerar nu ny gestaltning och en stor upprustning av stadens paradgata.

ANNONS

Göteborgs Stad och de flesta av fastighetsägarna längs med Kungsportsaveny har nyligen signerat ett första samverkansavtal för att tillsammans börja arbeta med att ta fram underlag för att utveckla gatan. Visionen är att Avenyn ska forma en egen identitet och sticka ut och därmed stärka Göteborgs varumärke.

Förutom att de allra flesta fastighetsägarna är med i arbetet, är även det kommunala fastighetsbolaget Higab och Avenyföreningen med. Stadsutvecklingsprojektet projektleds från stadsbyggnads- och trafikkontoren och flera av stadens förvaltningar medverkar aktivt.

Nästan en kilometer lång

”Ett av stadens viktigaste stadsrum ska återfå den kvalitet som det, och göteborgarna, förtjänar. En vacker aveny med ett spännande innehåll ska skapa ett lockande stråk och besöksmål för både göteborgarna och våra besökare, säger Birgitta Lööf, processledare på stadsbyggnadskontoret i ett pressmeddelande.

Avenyn är nästan en kilometer lång och sträcker sig från Kungsportsbron till Götaplatsen, mellan husfasaderna är det drygt 40 meter och trottoarerna är 15 meter breda. Nu kommer ett samlat grepp tas fram för hela gatans utformning.

Ska återupprätta status och skönhet

”Det här är ett efterlängtat initiativ som vi varmt välkomnar. Vi har en längre tid arbetat aktivt med utvecklingen av våra fastigheter och ser fram emot ett gemensamt helhetsgrepp som stärker hela Avenyns identitet, utformning och attraktion”, säger Wallenstams vice vd Marina Fritsche i pressmeddelandet.

Ett gemensamt inriktningsdokument har arbetats fram samtidigt med det första samverkansavtalet. Av inriktningsdokumentet framgår att upprustningsprojektets övergripande syfte är: ”att Avenyn och Götaplatsen ska ges ett uttryck som bekräftar platsens betydelse och återupprättar Avenyns status och skönhet”.

Delar på kostnaderna

Jessika Wassberg, vd på Avenyföreningen menar att Avenyn, som är ett av Göteborgs starkaste varumärken, länge har tagits för given, men att den nu måste rustas upp, vårdas och utvecklas så att den fortsätter vara en viktig del av Göteborgs identitet.

ANNONS
ANNONS

Sammanlagt beräknas kostnaderna för upprustningen av Avenyn till 300 miljoner kronor, fastighetsägarna och Göteborgs stad ska stå för hälften var. Staden bekostar, utöver det, underhåll, mindre trafikåtgärder och upprustning av Götaplatsen till en sammanlagd kostnad av 117 miljoner kronor.

Läs mer: Forsen byggleder när Hufvudstaden utvecklar kvarter i Göteborg [Dagens PS]