Förra året fördubblades den tid det tar för mark- och miljödomstolarna att besluta om tillstånd för vindkraft jämfört med för några år sedan.

ANNONS

En ny sammanställning av handläggningstider för landbaserad vindkraft, gjord av Westander Klimat och Energi på uppdrag av Svensk Vindenergi, visar att tiden det tar för mark- och miljödomstolarna att fatta beslut om överklagade vindkraftsansökningar nästan har fördubblats.

Mellan år 2014 och 2020 tog det i genomsnitt ett år för mark- och miljödomstolarna att fatta beslut om överklagade vindkraftsansökningar, men de beslut som fattades under 2021 tog nästan två år.

Går snabbt att bygga vindkraft

”Det går snabbt, i normalfallet 2 år, att bygga vindkraft. Den tidsmässigt begränsande faktorn är tillståndsprocesserna, som riskerar att bromsa den nödvändiga elektrifieringen, klimatomställningen och frigörelsen från rysk gas och olja, säger Daniel Badman, vd på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

Från samråd till slutgiltigt beslut har det i genomsnitt tagit fyra år. EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv säger att det får ta högst två år från ansökan till beslut i första instans.

”Den svenska implementeringen av EU-direktivet blev inte bra, eftersom det inte infördes någon tidsfrist. Regeringen bör snarast ändra förordningen, införa tidsfristen högst två år och låta tidsfristen omfatta all elproduktion och alla elnät”, säger Daniel Badman i pressmeddelandet.

Längre tid trots färre projekt

Trots att projekten var färre förra året tog det längre tid att handlägga dem och fatta beslut. Enligt Tomas Hallberg, ansvarig för tillståndsfrågor på Svensk Vindenergi finns det flera förklaringar, projekten är större och mer komplexa och handläggarna hos länsstyrelserna blir osäkra när projekten blir större och beställer fler utredningar, det skriver Ny Teknik.

Tomas Hallberg menar, enligt Ny Teknik, att det finns en resursproblematik och att man bör titta på hur tillståndsenheterna är organiserade samt vilka resurser de har.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Nytt beslut ska skynda på vindkraft utanför Trelleborg [Dagens PS]