Fredagen den 20 mars gick Semcon ut med ett pressmeddelande där de beskriver att det har varit en minskad efterfrågan från ett antal kunder på grund av covid-19, vilket påverkar Semcon negativt. För att mildra de negativa finansiella effekterna kommer Semcon implementera korttidspermittering för berörd personal i enlighet med subventionerade åtgärder från myndigheter.

ANNONS

Teknikdygnet vände sig till Per Nilsson, som är kommunikations-, marknads- och hållbarhetschef på Semcon, för att ställa några frågor kring förändringen i verksamheten.

– Har ni redan märkt av en nedgång i orderingången?

För majoriteten av kunderna fortlöper verksamheten enligt plan. Enligt pressmeddelandet så ser vi dock några kunder som vidtar åtgärder pga vikande marknad, vilket vi delvis påverkas av och tillämpar då korttidspermitteringar så mycket som möjligt. Tack vare att vi de senaste åren ökat vår branschmix väsentligt så har vi också skapat större möjlighet att anpassa våra resurser.

– Hur många konsulter är det som berörs?

Den stora majoriteten jobbar på som vanligt. Det är svårt att sätta någon siffra på de konsulter som påverkas då olika situationer kräver olika åtgärder. Vissa går på korttidspermitteringar, men till olika grad, och vissa kan vi flytta över till andra uppdrag.

– Hur ser dialogen med kunderna ut?

Vi har en bra kontakt med våra kunder och hittar sätt att fortsätta arbetet på ett effektivt sätt genom digitala verktyg mm. Vår verksamhet är väl anpassad för digitala arbetssätt.

ANNONS
ANNONS

– Kan du berätta ytterligare om hur ni arbetar under den här krisen?

Vårt fokus är på att våra medarbetare och kunder runt om i världen ska känna sig säkra och trygga, och att hjälpa till att begränsa smittspridningen. Vi har fantastiska team som varje dag hittar bästa möjliga lösningar till våra kunder trots dessa extraordinära tider.