Organisationen Fastighetsägarna har gått ihop med bolaget Rexel för att utöka andelen hus med solceller på taket. Regeringen har avsatt 200 miljoner till solceller; en energikälla som ökade med 70 procent förra året. Detta skriver Fastighetsägarna i ett pressmeddelande

ANNONS

Än så länge står solenergin för mindre än en procent av elproduktionen i Sverige. Men förra året ökade andelen solel med nästan 70 procent. Med tanke på att det finns hundratals kvadratkilometer tak och fasader som ännu är outnyttjade så är potentialen med solen som energikälla enorm.

Även laddinfrastruktur är ett område som växer snabbt, under första kvartalet 2020 fanns ungefär 9.500 laddpunkter i Sverige. Men det är långt ifrån tillräckligt för de 107.000 laddbara bilar som nu rullar på våra svenska vägar.

”Vi laddar för en elbil- och solcellsboom. Vi behöver påskynda omställningen till ett mer hållbart samhälle och vi vet att många av våra medlemmar vill göra de nödvändiga investeringar som krävs för att vår bransch ska bidra till en förnybar energiförsörjning. Men att investera rätt kan upplevas som både krångligt och svårnavigerat. Därför har vi ingått ett samarbete som kommer att underlätta för fastighetsägare att fatta kloka och hållbara investeringsbeslut”, säger Lars Stjernfelt, affärutvecklingschef på Fastighetsägarna GFR.

För många mindre och mellanstora företag är det svårt att sätta sig in i alla de tekniska lösningar som finns på marknaden och bedöma vilken lösning som passar bäst på den egna fastigheten. Tanken med det nya samarbetet är att man som fastighetsägare får hjälp av en teknisk expert som räknar på vad en investering i solceller eller elbilsladdning innebär, eller en kombination av de två.

Rexel kommer att kunna projektera, och med hjälp av sitt partnernätverk även erbjuda hjälp med montage och installation och underhåll av både solceller och laddstolpar. De kan också vara stöd till fastighetsägaren i ansökningsprocessen om solcellsstöd ur den förnyade potten på 200 miljoner kronor som presenterades i regeringens vårändringsbudget.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Många läsare laddar för att skaffa solceller [Dagens PS]