Telekomjätten Ericsson redovisar en förlust på sista raden. Omsättningen ökade och det justerade rörelseresultatet var bättre än väntat.

ANNONS

Omsättningen uppgick till 57,1 miljarder kronor (53,8), att jämföra med Factset analytikerkonsensus som låg på 56,5.

Rörelseresultatet blev -4,2 miljarder kronor (3,2).

Justerat rörelseresultat utföll på 6,5 miljarder kronor (3,8), väntat var 5,1, med en justerad rörelsemarginal på 11,4 procent (7,1).

Resultatet efter skatt blev -6,9 miljarder kronor (2,7).

Resultat per aktie hamnade på -1,89 kronor (0,83).

Det fria kassaflödet uppgick till 5,5 miljarder kronor (0,7).

Ericsson höjer sin försäljningsambition för nästa år till 230-240 miljarder kronor, upp från tidigare 210-220 miljarder. Bakgrunden är valutarörelser och en starkare 5G-marknad.

ANNONS
ANNONS

Marginalmålet om 10 procent kvarstår. Ericsson förtydligar sitt mål för 2022 till att nå en rörelsemarginal om 12-14 procent, justerat från tidigare över 12 procent.

Ericssons aktie rusar med omkring 5 procent direkt i starten av Stockholmsbörsen på torsdagsmorgonen. Följ kursutvecklingen och övriga aktier vars bolag släppt rapporter nu på morgonen här.

Ericsson, mdkr Q3-2019 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2018
Nettoomsättning 57,1 56,5 1,1% 53,8
Rörelseresultat -4,2 3,2
Rörelsemarginal 5,9%
Rörelseresultat, justerat 6,5 5,1 27,5% 3,8
Rörelsemarginal, justerad 11,4% 9,0% 7,1%
Nettoresultat -6,9 2,7
Resultat per aktie, kronor -1,89 0,83
Kassaflöde från löpande verksamhet 5,5 0,7

Konsensusdata från Factset