Framtidens energimarknad kommer att se annorlunda ut och handla mycket om samarbete och nya aktörer. Det spår Jenny Edfast, vd för Rejlers Sverige, i ett samtal på Energidagen som anordnas av Dagens Industri.

ANNONS

Hur kommer framtidens energiförsörjning se ut?

Jag tror att vi kommer att få se mer samarbete för ett gemensamt och hållbart värdeskapande. Det innebär t ex samspel mellan olika energibärare – el, vätgas, fjärrvärme och biobränslen. Men också samarbete och nya typer av affärsmöjligheter mellan nya aktörer på marknaden.

Morgondagens energiförsörjning kommer se annorlunda ut. Tidigare har vi haft ett linjärt flöde av energi från en tydlig elproducent, främst vattenkraft och kärnkraft, som överförts direkt till slutkonsumenterna.

Elbehovet spås öka med 40 procent på 15 år. Kommer Sverige klara av detta och vilka är de största utmaningarna?

För att klara framtidens utmaningar måste vi kunna frigöra hela energisystemets potential.

Detta kan ske genom att bättre integrera olika energibärare och deras system, t ex samverkan mellan värme och el. Detta kan också vara ett steg för att säkerställa kraft- och fjärrvärmens konkurrenskraft framöver, vilket jag också tycker bör tas upp i debatten.

Hur bidrar Rejlers?

ANNONS
ANNONS

Rejlers har utvecklat energisystemet i 80 år och vi bygger det moderna samhället tillsammans med våra kunder. Vi bidrar till energiomställningen i Sverige genom att modernisera elnätet, bygga vind- och solparker samt lösa kapacitetsproblematiken.

Dessutom hjälper vi våra industrikunder att bli mer energieffektiva eller att bli mer miljövänliga och byta från koldioxid till förnyelsebar energi. Ett exempel på det är vårt samarbete med Hybrit, projektet där Vattenfall, LKAB och SSAB samarbetar för att skapa en koldioxidfri stålproduktion.

Läs mer: Rejlers säkrar avtal med Trafikverket