Teknikkonsulten Rejlers stärker erbjudandet inom energi ytterligare och etablerar sig på inom vattenkraftssegmentet med förvärvet HydroTerra Ingenjörer.

ANNONS

I en intervju med Teknikdygnet förklarar Sara Kimell, divisionschef för Energy inom Rejlers Sverige, om vad som tilltalar med vattenkraft och hur Rejlers bidrar till energiomställningen.     

Rejlers meddelade under måndagen att ni förvärvar konsultföretaget HydroTerra Ingenjörer, vill du berätta mer om förvärvet och hur det passar in i ert befintliga energierbjudande?

Rejlers satsar på flera håll för att stärka erbjudandet inom energisektorn och bidra till energiomställningen. Vattenkraften spelar en mycket viktig roll i det framtida energilandskapet som en av få reglerbara kraftkällor i en värld som blir alltmer oförutsägbar.

HydroTerra har en stark position på marknaden och kompetenserna inom exempelvis anläggningsteknik och dammsäkerhet efterfrågas av kunderna. Genom förvärvet etablerar vi Rejlers som en aktör inom vattenkraft och får möjlighet att utveckla HydroTerras befintliga affär.

Rejlers har sedan en tid tillbaka samarbetat med HydroTerra – vad fick er att genomföra förvärvet nu?

Vi har samarbetat länge och i samband med att HydroTerras grundare Åke Engström och Thomas Botström trappar ned på sina engagemang var det naturligt att hitta en ny ägare.

ANNONS
ANNONS

För Rejlers ligger förvärvet helt rätt i tiden då vi är inne i en expansionsfas och breddar oss för att kunna täcka fler delar av energisektorn.

Förvärvet av HydroTerra beskrivs som en plattform för ytterligare tillväxt. Är fler förvärv att vänta inom vattenkraft?

Vi ser att förvärvet av HydroTerra utgör en bra plattform för tillväxt, eftersom vi vill växa inom områden som är viktiga för energiomställningen.

Förutom vattenkraft är också områden som vätgas och batterilager viktiga för oss ur ett tillväxt perspektiv, då de också är avgörande i byggandet av framtidens energisystem.

Hur beräknar ni att förvärvet påverkar affärsområdet Energy under det kommande året?

Vi är övertygade att både HydroTerras affär och medarbetare kommer att bidra positivt till verksamheten.

HydroTerra ska fortsätta att göra det som de redan gör så bra och parallellt vill vi utveckla fler samarbeten inom Rejlers som gör oss ännu starkare på marknaden.

ANNONS
ANNONS

Vilka utmaningar möter kunderna i vattenkraftsegmentet?

Vattenkraften står idag för runt 40 procent av elproduktionen. Det framtida energisystemet är beroende av att den fungerar säkert och utan avbrott, både funktion och t.ex. dammsäkerhet är centrala faktorer.

Från och med 2022 omprövas även alla befintliga vattendomar som en följd av uppdaterade miljövillkor.

Detta ser vi att många av både HydroTerras och Rejlers kunder kommer att behöva hjälp med.

Läs mer: Rejlers breddar energierbjudandet [Dagens PS] >>