Nu utvecklas Säve flygplats till ett center för hållbar logistik och mobilitet och Cowi har anlitats för att utveckla logistiknavet.

ANNONS

Med fokus på gröna lösningar ska Cowi utveckla logistiknavet vid Säve flygplats, som ska utvecklas till ett center för hållbar logistik och mobilitet med ett högre ekosystemtjänstvärde. Projektet ska utvecklas med fokus på tre områden: framtidens flyg, flexibel logistik och fossilfria fordon. Det framgår av ett pressmeddelande.

Målet är att Gateway Save, en kvart från Göteborgs centrum, ska bevara områdets ekosystemtjänster och nå netto-noll-utsläpp till 2030, det ska bli ett område där naturen bidrar med sådant som vi har nytta av. Några av ekosystemtjänsterna kommer påverkas av exploateringen, men projektet ska kompensera för de förändringar som det medför.

Solceller ska byggas på tak, biodiken och träd ska byggas längs gator, raingarden byggs för dagvattenhantering och kollektivtrafiken ska bli bättre utbyggd.

ANNONS
ANNONS

Läs mer: Hållbar avloppsrening säkras när Ryaverket byggs till och om [Dagens PS]