En forskningsstudie visar att de flesta européer vill ersätta en del av landets politiker med AI som har tillgång till väljarnas data. 

ANNONS

Det är IE University’s Center for the Governance of Change som frågat 2 769 människor i 11 olika länder världen över hur de skulle ställa sig till att reducera antalet ledamöter i det nationella parlamentet och i stället ge deras platser till en AI som har tillgång till väljarnas data.

51 procent av de tillfrågade i Europa ville hellre satsa på artificiell intelligens än politiker, enligt studiens resultat.

Det har funnits en ”årtionden lång nedgång i tron ​​på demokrati som en form av styrning”, säger svensken Oscar Jonsson till CNBC. Han är en av studiens författare samt akademisk chef vid IE University’s Center for the Governance of Change.

Inte överraskad av resultatet

”Folks uppfattning är att politiken blir sämre och uppenbarligen skylls det på politikerna så jag tror att rapporten fångar den allmänna tidsandan.”

Studiens resultat är inte överraskande ”med tanke på hur många som känner sin parlamentsledamot, hur många som har en relation med sin parlamentsledamot och hur många som vet vad deras parlamentsledamot gör”, säger Oscar Jonsson till CNBC.

Idén om att ersätta politiker med AI var särskilt populär i Spanien, där 66 procent av de tillfrågade var för förslaget. 59 procent av de tillfrågade i Italien var också för förslaget. I Estland var 56 procent för.

En generationsfråga

69 procent av de tillfrågade i Storbritannien var dock emot att ersätta parlamentsledamöter med maskiner. Även i Nederländerna och Tyskland var en majoritet emot, 56 respektive 54 procent.

ANNONS
ANNONS

Studien visade också att idén var en generationsfråga. Yngre människor var betydligt mer positiva till förslaget. Över 60 procent av de tillfrågade i åldersspannet 25-34 och 56 procent av de mellan 34 och 44 var för förslaget. En majoritet av alla över 55 års ålder var emot förslaget.

Tittar man utanför Europa så var de tillfrågade i Kina väldigt positiva till förslaget, med 75 procent som var för. I USA var 60 procent emot förslaget, skriver CNBC.

Läs mer: Kan AI läsa av mänskliga känslor?