Klimatrelaterade katastrofer har ökat betydligt och orsakade under fjolåret skador för 210 miljarder dollar. Nu hävdar den Europeiska Centralbanken, ECB, att klimatrisker även påverkar inflationen.

ANNONS

Under ett anförande på måndagen meddelade ECB-chefen Christine Lagarde, centralbankens avsikt att i en högre grad arbeta för att hantera klimatrisker, rapporterar Nyhetsbyrån Direkt.

Framför allt menar ECB-toppen att klimatkatastrofer har en stor betydelse för centralbankens förmåga att säkra finansiell stabilitet och en stabil inflationstakt.

För att bättre hantera klimatrisker sjösätter ECB nu ett center för klimatförändringar som ska samordna klimatkunskapen och arbetet inom centralbanken.

Övergångsrisker

Samtidigt pekar Lagarde på övergången till ett koldioxidneutralt samhälle som en riskfaktor i sig.

I synnerhet då samhällen som ställer om till en mer hållbar ekonomi kan skapa övergångsrisker – som lägre tillväxt och förändrade produktionsmönster.

ANNONS
ANNONS

Enligt centralbankens analysscenarion kan de ekonomiska riskerna av en ordnad övergång begränsas genom en mer aktiv hantering och förändrad policy.

Största risken

Samtidigt är Lagarde tydlig med att övergångsrisker utgör ett betydligt mindre hot mot ekonomin jämfört med ett scenario där den europeiska ekonomin inte ställer om.

”Även en oordnad övergång, där den finansiella och ekonomiska inverkan är betydande, är mycket bättre i längden än den katastrofala inverkan som skulle ske utan någon övergång alls”, säger hon.

Påverkar inflationstakten

Klimatförändringarna kan påverka inflationstakten genom en rad kanaler.

Exempelvis kan extrema väderhändelser leda till stora svängningar i produktion och ha långvariga effekter på inflation och tillväxt.

Med den nya samordningen inom ECB och den pågående strategiöversynen siktar centralbanken på att öka förståelsen för hur prismekanismen påverkas av de olika riskerna.

ANNONS
ANNONS

Koldioxidskatter vägen framåt

Samtidigt öppnar Lagarde för utökade politiska åtgärder.

Främst bland dessa är användningen av koldioxidskatter för att skaffa en bättre uppfattning om klimatriskernas faktiska pris, enligt Lagarde.

Vidare vill ECB se tydligare information om enskilda företags klimatexponering och ökade investeringar i grön teknik.

Läs mer: ECB: Bitcoin används för brott – regleringar behövs [Dagens PS] >>