Coronaspridningen ger mer digital vård. Detta innebär i sin tur att vårdpersonal måste snabbutbildas för att möta behovet. ”Vi utbildar flera hundra medarbetare om dagen”, säger man på ett sjukhus.

ANNONS

Allt görs nu för att undvika smittspridning av coronaviruset. Många hör därmed av sig digitalt till vården istället för att göra besök. Det här ställer krav på att utbilda vårdpersonal så snabbt som det bara går. På Sahhlgrenska sjukhuset har digitala besök ökat med 160 procent jämfört med förra månaden, skriver Läkartidningen.

”Vi började med att utbilda våra egna medarbetare, fem sex personer per gång. Men nu utbildar vi flera hundra medarbetare om dagen, från hela sjukhuset, via Skype. Efterfrågan är enormt stor just nu. Jag sitter dessutom hemma vid mitt eget köksbord och genomför utbildningarna”, säger Fredrik Hansson, verksamhetsutvecklare inom neurosjukvården på Sahlgrenska sjukhuset, i ett pressmeddelande enligt Läkartidningen.

I Region Jönköping talas det om att rondera äldreboenden digitalt och 1000 medarbetare ska utbildas för att arbeta med regionens digitala plattform Bra Liv Nära. Även privata aktörer som Praktikertjänst 24 har anslutit flera vårdcentraler till sin plattform.

Verksamhetschefen Sara Banegas på Ekerö vårdcentral utanför Stockholm, har en tydlig bild av vad utvecklingen innebär för framtiden.

”Det var en av mina anställda som sa att det här var en trampolin in i digitaliseringen för både patienter och vårdgivare”, berättar Sara Banegas för Läkartidningen.

ANNONS
ANNONS