Enligt Norconsults hållbarhetsrapport 2021 är inköp, arbetspendling och resor i tjänsten bolagets största källor till utsläpp.

ANNONS

I årets hållbarhetsrapport rapporterar Norconsult enligt GHG-protokollet, vilket innebär att bolaget från och med nu tar ett större grepp om sin rapportering och täcker in hela kedjan, inte bara direkt påverkan utan även indirekt påverkan.

”I år tar vi även med de utsläpp vi bidrar till i förlängningen. Därför kan det vid första anblick se ut som att våra utsläpp har ökat dramatiskt jämfört med föregående år. Dessa utsläpp fanns i själva verket med även tidigare men togs inte med i beräkningen”, säger Norconsults vd Farah Al-Aieshy i ett pressmeddelande.

Nollutsläppare 2030

Ju bättre metoder som används för att mäta klimatpåverkan, desto mer korrekt blir resultatet och verksamheten kan styras på ett effektivare sätt.

”Genom att ta ett större grepp har vi lyckats få en mer pricksäker bild av vad som ligger bakom våra utsläpp. Nästa steg blir att rikta in åtgärderna på de områden som har störst påverkan”, säger Farah Al-Aieshy i pressmeddelandet.

Han säger vidare att nästa steg är att ta fram en handlingsplan för utsläppsreducerande åtgärder och nå målet som är att Norconsult ska bli nollutsläppare till 2030.

Viktigt med utbildning

De kategorier som inkluderas i GHG-protokollet är kopplade till den interna verksamheten, modellen mäter således inte utsläpp kopplade till uppdrag och det är fortfarande här som Norconsults största miljöpåverkan finns.

”Det är viktigt att understryka vår betydelse i denna relation. Vi har en rådgivande roll och behöver leda kunden mot en omställning. Kunden är i händerna på oss. Här måste vi ta vårt ansvar”, säger Farah Al-Aieshy i pressmeddelandet.

Personalsammansättning

En stor del av det handlar om lärande och Norconsults hållbarhetsrapport innehåller därför i år också en standard för utbildning. För bolagets anställda är frågor kopplade till jämställdhet och mångfald viktiga.

ANNONS
ANNONS

”Dessa frågor hjälper oss att följa upp arbetet för en personalsammansättning som speglar samhället i stort, bland annat utifrån kön och etnicitet. Det är en förutsättning för att kunna möta våra kunder och lösa våra uppdrag”, säger Farah Al-Aieshy i pressmeddelandet.

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: De projekterar unik bro i Karlstad och vinner ramavtal i Örebro [Dagens PS]