Ett halvdussin aktörer arbetar i Göteborg med att skapa en lösning för transport av flytande koldioxid. Energimyndigheten finansierar halva den förstudie som teknikkonsulten Cowi utför, vilken ska leda till att Sverige blir först i världen med tekniken. Det skriver Cowi i ett pressmeddelande

ANNONS

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning (CCS-teknik).

Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.  COWI har påbörjat förstudie som förväntas att vara klar under Q1 2021.

”Ska vi lyckas att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Vi räknar med att kunna transportera 2 miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats”, säger Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB och en av samverkansparterna till det gemensamma infrastrukturprojektet CinfraCap.

Illustrationen visar infrastruktur för flytande koldioxid från anläggningar till fartygs lastarm vid kaj
Tekniken syftar till att transportera flytande koldioxid från fabrik till hamn. (Illustration: Cowi)

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill partnerna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala.

Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja.

Grundplanen ska vara klar 2021

Nu har ett samverkansavtal mellan samtliga parter skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie, som COWI har fått i uppdrag och redan startat nu i juni med ambition att vara klar under Q1 2021.

”Vi på COWI är mycket stolta över att inom detta samverkansprojekt arbeta med att säkerställa förutsättningarna för att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid och därmed påskynda möjligheten att nå klimatmålen”, säger Hesam Mortazavi, projektledare på COWI.

ANNONS
ANNONS

Transporter från fabrik till hamn

Förstudien syftar till att arbeta fram förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram, vilka risker som finns med projektet och även ett förslag på en affärsmodell ska presenteras.

”Om vi ska nå målen i Paris-avtalet krävs inte bara en minskning av direkta koldioxidutsläpp utan också kompletterande åtgärder som CCS och bio-CCS. I Västsverige har vi goda förutsättningar att skapa en fungerande infrastruktur för detta och det är därför vi engagerar oss i CinfraCap tillsammans med andra starka aktörer på området. Tillsammans kan vi ta avgörande steg i klimatarbetet. Men det är bråttom och för att viktiga satsningar på CCS och bio-CCS ska kunna göras behövs ett nationellt regelverk med effektiva och stödjande ekonomiska styrmedel”, säger Alf Engqvist, VD på Göteborg Energi som är en av samverkansparterna.