Corona har påverkat bolag och individer på både ett eller annat sätt. Det har rört sig om avstannande i pågående projekt till förändringar i verksamheterna. Samtidigt som problemen allt eftersom uppstår vänder sig bolagen till varandra för att få hjälp i denna svåra situation.

ANNONS

Teknikdygnet har valt att ställa några frågor till bolag runt om i branschen för att säkerställa hur de tar sig an utmaningen i dagsläget.
Här besvarar Niklas Sörensen, vd för Ramboll Sverige, hur Ramboll möter pandemin.

Hur har er affär påverkats av coronapandemin?

– Det är viktigt att de uppdrag vi jobbar med inte stannar av samtidigt som vi också tar vårt ansvar för att begränsa spridningen av smittan. Det finns också jobb som är kritiska just nu, till exempel planering av fler vårdplatser på kort sikt och drift av serverhallar. Vi har än så länge lika mycket jobb som innan pandemin bröt ut, men vi behöver vara ödmjuka inför att det kan förändras ju längre situationen pågår. En fördel för oss som är ett stort företag är att vi har möjlighet att flytta resurser mellan olika delar av verksamheten.

Har ni satt någon åtgärdsplan i verket? I så fall berätta?

– Många av de uppdrag vi jobbar med är samhällskritiska och vi kontaktar kunder för att se hur vi kan hjälpa till i denna nya situation. Vi gör kontinuitetsplaner för de uppdrag som riskerar att påverkas och det gör vi tillsammans med kunderna. Vi ägs av en stiftelse och drivs inte av kortsiktiga vinster. Vår stiftelse har just samhällsnytta som syfte och vi diskuterar just nu hur de i denna situation kan bidra till att öka tryggheten i samhället.

På vilket sätt följer ni pandemin?

– Vi följer utvecklingen noga och framför allt det som kommer från Folkhälsomyndigheten och WHO. Vi är en global organisation och följer därför utvecklingen både i Sverige och övriga delar av världen.

ANNONS
ANNONS
Planerar ni permitteringar/varsel eller andra åtgärder för att sänka lönekostnaderna?

– Jag tror att alla bolag just nu jobbar med olika scenarier. När det gäller personalen har vi just nu pausat all rekrytering och förbereder för åtgärder i olika steg om de blir nödvändiga, som exempelvis att vi lättar på reglerna kring kompledighet. Vi hoppas att det inte går så långt som till varsel och kommer att göra allt vi kan för att undvika det.