Enligt Byggföretagens nya konjunkturprognos är inte cementkrisen över och under 2022 och 2023 kommer bygginvesteringarna vända ned. 

ANNONS

Bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen spår att antalet påbörjade bostäder, både i villor och i flerbostadshus, under året kommer att minska från 68 100 förra året till 56 700 i år, för år 2023 är prognosen 45 100 påbörjade bostäder, det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt sett spår Byggföretagen att BNP-tillväxten under 2022 kommer uppgå till 2,5 procent, men att den sedan kommer göra en tvärnit och stanna på 0,3 procent år 2023. Konjunkturinstitutets prognos är mer optimistisk, de spår att BNP till marknadspris blir 3,3 procent i år och 2,1 procent nästa år.

Kan bli cementbrist hela 2023

”Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier, höjda räntor och fortsatta kreditrestriktioner för hushåll i behov av lånefinansiering är alla faktorer som påverkar bostadsproduktionen negativt, säger Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd i pressmeddelandet.

Fastighetstidningen skriver att om Byggföretagens prognos slår in kommer vi stå inför en cementbrist under mer eller mindre hela 2023.

”Vi önskar så klart att det här inte kommer vara ett problem när vi gör en ny rapport i höst. Men givet de fakta vi har i nuläget så är det vår bästa bedömning”, säger John Deremar, nationalekonom på Byggföretagen till Fastighetstidningen.

Antalet sysselsatta minskar 2023

Enligt Byggföretagens prognos kommer antalet sysselsatta inom byggindustrin öka med 3,4 procent under år 2022, från 341 500 personer till 353 100, detta på grund av pågående projekt. Byggföretagen bedömer även att sysselsättningen kommer minska med 22 000 personer, eller 6,2 procent, under år 2023, till drygt 331 200 personer.

”Sysselsättningsnedgången är mildare än vad som motiveras av produktionsminskningen. Orsaken till det är att företagen är mycket måna om att behålla erfarna medarbetare som det i utgångsläget råder stor brist på, och som man ogärna vill stå utan när cementkrisen så småningom är avvärjd, säger Catharina Elmsäter-Svärd i pressmeddelandet.

ANNONS
ANNONS

Intresserad av samhällsbyggnad och teknik? Så här enkelt får du vår kostnadsfria nyhetstjänst.

Läs mer: Panik i byggbranschen: ”Byggstopp och varsel” [Dagens PS]