Cementkrisen har fått Liberalerna att anmäla näringsminister Ibrahim Baylan (S) till konstitutionsutskottet, enligt Dagens industri.

ANNONS

Regeringen anklagades i början av september av Svenska Dagbladet för att ha försökt mörka en rapport om konsekvenserna av cementkrisen som kan slå mot Sveriges industri, vilket Dagens PS tidigare rapporterat om.

Bakgrunden är att Mark- och miljööverdomstolen beslutat om stopp för kalkbrytningen på Gotland då Cementa inte lämnat in en tillräcklig miljökonsekvensbeskrivning för domstolen att ta beslut kring. Effekterna av ett sådant stopp skulle bli stora, och myndigheten Sveriges geologiska undersökningar, SGU, skrev en rapport om konsekvenserna av ett stopp på Cementa.

Enligt SvD ska näringsdepartementet ska ha bett myndigheten att inte publicera eller dela rapporten med allmänheten, vilket ska finnas dokumenterat i mejlkorrespondens mellan SGU och Boverket.

Kallades till riksdagens näringsutskott

Näringsminister Ibrahim Baylan (S) kallades till riksdagens näringsutskott för att svara på frågor rörande vilken information regeringen delgett allmänheten i samband med att Mark- och miljööverdomstolen beslutat om stopp för kalkbrytningen på Gotland. Utfrågningen i näringsutskottet skedde på måndagsmorgonen – och oppositionen var inte nöjd med ministerns svar.

Cementkrisen fortsätter – Liberalerna bestämde sig efter mötet för att gå vidare med en anmälan till Konstitutionsutskottet mot näringsminister Ibrahim Baylan.

”Baylan fick idag chansen att förklara sig. Han hade kunnat hålla med oss om att departementets försök till att mörka allvaret i cementkrisen är oacceptabelt och lovat utreda vad som gått snett och varför departementet lagt sig i myndigheternas arbete. Det gjorde han inte, vilket givetvis väcker frågor om statsrådets egen roll i det här,” säger Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri i ett pressmeddelande.

”Jag tycker att det som inträffat inte är förenligt med myndigheternas oberoende. Det är bekymmersamt att myndigheterna hörsammat näringsdepartementet”, säger Arman Teimouri.

ANNONS
ANNONS

Bloomberg: Kan skada Sveriges gröna rykte

Den amerikanska affärstidningen Bloomberg rapporterar också om den svenska cementkrisen på måndagsmorgonen. De skriver att ”Svenska cementkrisen kan skada landets gröna rykte”. Tidningen tar också upp Preem-raffinaderiet som stoppades och processen kring kärnavfallet som exempel på hur den svenska regeringens inblandning gjort processen kring tillstånd svårare i Sverige.

Läs även: SvD: Regeringen har försökt mörka rapport om cementkrisen [Dagens PS]