Bostadsbolaget SBB ökar sitt resultat efter skatt med hela 535 procent gentemot första kvartalet förra året.  ”Cash is king gäller även under en pandemi”, säger vd Ilija Batljan i samband med företagets kvartalsrapport. 

ANNONS

Förvaltningsresultatet uppgick till 319 miljoner kronor (106), en ökning med 200,9 procent mot föregående år. Resultatet före skatt var 1 695 miljoner kronor (349).

Resultatet efter skatt blev 1.372 miljoner kronor (216), en ökning med 535,2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 0,93 kronor (0,20), vilket innebär en ökning med 365,0 procent mot föregående år.

”SBB:s trygga kassaflöden påverkas endast marginellt av konjunktur och omvärldsfaktorer. Detta står sig också i en av de största prövningarna vår ekonomi utsatts för i modern tid. Vi ser fortsatt att vi i enlighet med resultatet för Q1 och intjäningsförmågan levererar en stark intjäningsförmåga om 3,28 kronor per aktie”, skriver företagets vd Ilija Batljan i rapporten.

SBB uppger också att man ser goda möjligheter till att skala upp tillväxten organiskt. Företaget pekar här på sina byggrätter.

”Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019–2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen av substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Den starka organiska utvecklingen vi ser genom nytecknade avtal bidrar till att vår bedömning står fast trots utvecklingen för norska kronan”, skriver Ilija Batljan.

Nyhetsbyrån Finwire

ANNONS
ANNONS

Se hela rapporten här.

Läs mer: Så gör storfräsarna inför rapportfloden – hakar du på? [Dagens PS]