Nu har produktionen i det svenska energibolaget Azelios energilager Tes.Pod startats i enlighet med bolagets plan.

ANNONS

Azelio har nu startat produktionen av sitt energilager Tes.Pod (Thermal Energy Storage) och för att säkerställa att produkten och leverantörskedjan håller hög kvalitet inleds produktionen i låg takt. Under år 2022 ska produktionen skalas upp till höga volymer.

Azelio specialiserar sig på produktion av el och värme och på lagring av energi. Bolagets teknik gör att energin blir styrbar så att förnybar energi kan bli tillgänglig dygnet runt. Energin lagras i återvunnen aluminium och omvandlas när den behövs till el och värme med en verkningsgrad på upp till 90 procent.

70 europeiska leverantörer

Leverantörskedjan består av cirka 70 europeiska leverantörer och produktionskedjan består i montering av cylinderkit i Åmål och slutmontering av komplett sterlingmotor i Uddevalla. Det termiska lagret slutmonteras i Vaggeryd av AQ Systems och den slutliga produkten sätts samman vid respektive projektplats.

Hittills har Azelio säkrat en order på två Tes.Pod från Sverige samt en order på en Tes-Pod från Dubai, och en villkorad order från Egypten på 20 Tes-Pod. Bolagets mål är att teckna order och inleda leverans av ett eller två projekt i storleken 100 kW eller större under år 2021.

Ett av bolagets mål för 2021

”Att inleda produktion av TES.POD i volymutförande har varit ett av våra mål för 2021. Det är en stor och utmanande uppgift att säkerställa en leverantörskedja för en komplex systemprodukt som är helt ny på marknaden. Jag är mycket stolt och imponerad över hela organisationens arbete”, säger Azelios vd Jonas Eklind i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Enligt Azelio är bolagets lösning skalbar, miljövänlig och kostnadseffektiv från 0,1 MW upp till 100 MW. Bolaget har sitt huvudkontor i Göteborg och produktion i Uddevalla och utvecklingscenter i Åmål och Göteborg. Azelio har 170 anställda och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Läs mer: Turbulens i energibolaget Azelio – aktien störtdyker [Dagens PS]