Arbetsolyckor och arbetssjukdomar i byggbranschen minskade under 2020, men antalet arbetsolyckor med dödlig utgång låg på samma nivå som 2019, det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

ANNONS

Enligt statistik från Arbetsmiljöverket minskade antalet anmälda arbetsplatsolyckor från 10,1 till 9,8 bland 1 000 sysselsatta. Antalet anmälda arbetssjukdomar minskade från 1,5 till 1,2 per 1 000 sysselsatta. Både under 2020 och under 2019 förolyckades dock 10 personer i sektorn.

Arbetsmiljöverkets jämförelse är för hela byggsektorn med hus- och anläggningsbyggnation, installation, rivning, mark och grundläggning samt annan specialiserad bygg-och anläggningsverksamt inkluderad. 

Finns mycket kvar att göra

Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen, menar att arbetsmiljön i byggbranschen blir bättre, men att det finns fortfarande mycket kvar att göra.

”Det gäller inte minst arbetet med att få ner olyckorna med dödlig utgång. Vi kan aldrig vara nöjda förrän alla kommer hem säkert efter arbetsdagens slut”, säger han i ett pressmeddelande.

Obligatorisk säkerhetsutbildning

Från och med i dag, den 1 juli 2021, blir Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning obligatorisk vid alla byggen där organisationens medlemsföretag har verksamhet. Det är ett led i arbetet för att minska antalet olyckor i byggbranschen.

Hittills har över 160 000 personer gått den nya säkerhetsutbildningen, Safe Construction Training. De senaste dagarna har trycket på den digitala plattform där utbildningen genomförs varit hårt. Nästan 70 000 personer genomförde utbildningen i juni. 

ANNONS
ANNONS

Berndt Jonsson hoppas att den nya säkerhetsutbildningen och starkare säkerhetskultur ska göra arbetsmiljön i byggbranschen säkrare.

Läs mer: Säkerhet på vägarbetsplatser ökar med gemensam databas [Dagens PS]