Analytiker bedömer att det är osannolikt med en fusion mellan telekombolagen Nokia och Ericsson efter att Bloomberg News rapporterat att Nokia bland annat tittar på samgående. Citis analytiker Amit Harchandani tror att en sådan utväg är ”högst osannolik” med tanke på hur långt företagen kommit inom 5G-utvecklingen på egen hand. Att nu kombinera varandras produkter i denna stadie av cykeln saknar helt enkelt logik, enligt honom.

ANNONS

Harchandani pekar vidare på kulturskillnader som ett problem liksom marknadskoncentration, så som för RAN, där tillsynsmyndigheter kan välja att blanda sig i.

Pierre Ferragu på New Street tror inte heller på en affär.

Enligt Ferragu skulle en fusion som involverar Ericsson vara bättre med Cisco men även detta är osannolikt på grund av det stora motståndet inom Ciscos ledning och styrelse.

ANNONS
ANNONS

Harchandani tror å andra sidan att Nokia kan bli ett potentiellt uppköpsobjekt fast då för amerikanska techföretag.