Dagens PS

AFRY projekterar Västkustbanans utbyggnad

Teknikdygnet
Teknikdygnet
Uppdaterad: 06 apr. 2020Publicerad: 02 apr. 2020

Förvandlingen till dubbelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria station i Helsingborg har tilldelats Skanska av Trafikverket. På uppdrag av Skanska och järnvägsentreprenören Strukton kommer AFRY att projektera bygghandlingarna, säger AFRY i ett pressmeddelande.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Sträckan Ängelholm–Maria station i Helsingborg täcker en del av Västkustbanan som sträcker sig mellan Göteborg och Lund/Malmö. Under de senaste åren har utbyggnad till dubbelspår pågått successivt, och nu är det dags för sträckan Ängelholm-Maria station.

AFRYs uppdrag innebär projektering av bygghandlingar för dubbelspårsutbyggnad. Uppdraget innefattar även teknikområdena bankonstruktion, geoteknik, hydrogeologi, VA, väg och mark, externa ledningar, gestaltning, belysning och miljöförorenad mark.

Fler avgångar och kortare restider

Genom att bygga ut hela Västkustbanan till dubbelspår kommer tågen att kunna köras oftare och med kortare restider.

– Vi är stolta över att vara en del av ett sådant stort infrastrukturprojekt. Det nya dubbelspåret gör det lättare att arbetspendla samtidigt som det bidrar till en bättre miljö, i och med att en stor del av det som idag transporteras på vägar kan flyttas till järnvägen istället, säger Lisa Kullendorff, regionchef inom samhällsbyggnad på AFRY.

– Vi är glada att ha fått förtroendet att tillsammans med Trafikverket och våra samarbetspartners bygga ut ytterligare en viktig del av Västkustbanan. Det är ett spännande projekt med brett teknikinnehåll som när det är färdigt kommer att bidra till en bättre infrastruktur, säger Kenneth Wahlqvist, avdelningschef på Skanska.

Ombyggnaden ökar även säkerheten för gående och cyklister eftersom plankorsningarna där vägar och järnvägar möts kommer att ersättas av planskilda, säkrare korsningar. Projekteringen beräknas pågå under de kommande två åren.

 

ANNONS

Äldsta järnvägen i Stockholm moderniseras

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS