Omsättningen sjönk 11,9% till 4 021 miljoner kronor (4 562). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 219 miljoner kronor.

ANNONS

Aktien rasade under dagen, läs mer här: Jonas – dagens förlorare!
Tredje kvartalet 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 4 021 MSEK (4 562)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till  288 MSEK (345)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster  var 7,2 procent (7,6)
– EBITA uppgick till 271 MSEK (309)
– EBITA-marginalen var 6,7 procent (6,8)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 229 MSEK (274)
– Resultat per aktie före utspädning: 1,29 SEK (1,67)

Januari-september 2020
– Nettoomsättningen uppgick till 14 084 MSEK (14 345)
– EBITA exkl jämförelsestörande poster uppgick till 1 146 MSEK (1 216)
– EBITA-marginalen exkl jämförelsestörande poster var 8,1 procent (8,5)
– EBITA uppgick till 1 106 MSEK (1 041)
– EBITA-marginalen var 7,9 procent (7,3)
– EBIT (rörelseresultat) uppgick till 972 MSEK (978)
– Resultat per aktie före utspädning: 5,64 SEK (6,50)

Läs mer: Afry och Sweco samarbetar i spårvägsallians

ANNONS
ANNONS