Dagens PS

Statistik Dagens PS

Statistik, Dagens PS
Nedan hittar du statistik på antal besökare, profil och hur många gånger man är inne på Dagens PS varje vecka.
Dagens PS
Dagens PS
Uppdaterad: 03 dec. 2021Publicerad: 01 juni 2020

På denna sida kan du följa besöksstatistiken för Dagens PS kvartalsvis med start 1 januari 2020.

ANNONS
ANNONS

Mest läst i kategorin

Resultatet är antal lästa artiklar (antal sidvisningar) samt besök (sessioner) fördelat per vecka. Varje kvartal sammanställs en ny rapport där du kan följa hur Dagens PS utvecklas.

Kvartal 1 – 2020, drygt 7,3 milj lästa artiklar

Dagens PS, Statistik Q1 2020,

Kvartal 1. Antal lästa artiklar (sidvisningar), åldersfördelning,  kön samt antal enskilda besök per vecka. Källa: Google Datastudio

Kommentarer Q1:
Året inleddes lite svagare än föregående år men antalet besökare och antal lästa artiklar ökade successivt under coronakrisen. En rullande vecka under mars 2020 hade Dagens PS över 900.000 lästa artiklar. En viktig KPI för redaktionen är att ha en i förhållande till andra näringslivsmedier hög andel kvinnliga läsare. Under Q1 2020 var det 44 procent. Mer än någon annan affärstidning på marknaden.

Kvartal 2 – 2020, drygt 7,5 milj lästa artiklar

Dagens PS, Statistik, läsare, Q2 2020

Kvartal 2. Antal lästa artiklar, profil samt antal sessioner per vecka. Källa: Google Datastudio

Kommentarer Q2: 
Suget efter information kring corona gjorde att mars och april blev rekordmånader sett till besökare och antalet lästa artiklar. Efter “corona-puckeln” ser vi en avmattning som i slutet av maj ökar igen. Genomsnittligt har PS strax över 600.000 lästa artiklar per vecka under perioden.
Vi ser en fortsatt ökad andel av unga kvinnliga läsare vilket ligger i linje med redaktionens målsättning. Nu är andelen kvinnliga läsare hela 46 procent. Det gör att Dagens PS är den affärstidning som har störst antal kvinnliga läsare.

Kombinationen av en relativt senior målgrupp med en inkomst betydligt över snittet och hög andel kvinnor gör att Dagens PS till en mycket intressant annonskanal för många premiumvarumärken. Något vi sett under kvartalet då både bilmarknaden och emissioner (kapitalanskaffning) varit de största annonsörerna under perioden.

ANNONS

Kvartal 3 – 2020, drygt 8,9 milj lästa artiklar

Kvartal 3, 2020. Antal lästa artiklar, profil samt antal sessioner per vecka. Källa: Google Datastudio

Kommentarer Q3: Rekordkvartal
Det var en förväntad nedgång för Q3 pga sommar och semesterperioder. Men trots detta slår Dagens PS besökarrekord för ett enskilt kvartal. Drygt 8 992 000 lästa artiklar för kvartalet är långt över förväntningarna.

Vi har under kvartalet sett en ökad besökstrafik från målgruppen +65 år. En trolig anledningen till den starkt ökade trafiken beror på att flera av våra konkurrerande mediekanaler aktiverar betalväggar på sina nyheter.
Det gör att läsare som inte kan får betalt via sina arbetsgivare söker sig bort från betalda nyhetskanaler till kostnadsfria och oberoende medieplattformar som Dagens PS.

 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS