Förändring är toppchefens verklighet

Uppdaterad: 23 sep. 2016Publicerad: 23 sep. 2016
Förändringens vindar blåser över ledarskapet och det gäller att vara lyhörd för det
Förändringens vindar blåser över ledarskapet och det gäller att vara lyhörd för det

Nyligen hade jag det stora nöjet att på årets Business Arena moderera ett fördjupningspass Ledarskap i en bransch i förändring och då åsyftades fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Personligen tror jag inte att leda i förändring är så unikt för det är ju så vi lever – i konstant förändring. Alla ledare leder i konstant förändring oavsett bransch.

ANNONS
ANNONS

Dagen inleddes med ett kort men intressant föredrag av Percy Barnevik, en ledare som varit ledare längre än vad jag har levt (jag är 60-talist) och med tanke på ämnet blev jag föga förvånad när det han delade med sig är precis lika applicerbart i dag som för 10, 20, 30 år sedan när det gäller ledarskap och att leva förändringar.

Det som dock förändrats är att många av våra ledare i dag får ägna sig mer åt administrativa uppgifter än åt ledarskap, det är blanketter etc. som ska fyllas i snarare än samtal och närvaro till sina medarbetare. Hur är det möjligt att det blivit så? Tänk om vi kunde separera ledarskapet i att de mer administrativa uppgifterna kunde digitaliseras så att ledarna och cheferna fick mer tid över till att leda sin personal.

Jag är övertygad om att de bästa ledarna är de ledare som ser och bekräftar sig själva och sina medarbetare. Jag tror att de bästa ledarna känner sig själva väl – såväl sina starka som svaga sidor – och vågar visa att de är både starka och svaga. Att känna sig själv, att ha självinsikt och bra självbild stärker ledarskapet – både när du leder dig själv och när du leder andra.

Vi som ledare har en skyldighet att skapa en miljö, en arbetsmiljö där alla medarbetare känner sig sedd, bekräftad, respekterad, betydelsefull och sist – men inte minst – trygg. I tryggheten skall finnas utrymme för att våga göra misstag, våga utmana gränser, våga vara sig själv och våga fråga.

Det hållbara ledarskapet tror jag bygger på ett positivt ledarskap, så viktigt i den föränderliga värld vi lever i – en verklighet där vi sekund för sekund matas med krig, olyckor, kriser och andra trauman. En ledare som vågar och har förmågan att se möjligheter i stället för svårigheter fokuserar på styrkor i stället för svagheter och det ger ett hållbart ledarskap. När ledaren fokuserar även på medarbetarnas styrkor i stället för att hacka på medarbetarens svagheter. Han/hon ältar inte det förflutna utan blickar framåt för att få kontroll på det som komma skall.

En ledare är även ödmjuk och uppriktig. Detta innebär att ledaren har självkännedom; han/hon känner sina begränsningar och står för och erkänner sina misstag. Alla gör misstag, vi kommer att göra misstag hela livet men det är först när vi står för dem och lär av dem som vi vänder dem till en tillgång för framtiden.

Ledarens främsta uppgift är dock att leda sina medarbetare till att prestera mer än de tror sig klara men som de är fullt kapabla till med rätt ledarskap och en vilja till att bidra med sin unika kunskap till företagens framgång. Ledarskap handlar om mod, relationer, kommunikation och en vilja av att bidra.

Jag har sagt det förut, jag tror att människan är vår viktigaste resurs och jag tror att företagens viktigaste resurs är människans förmåga att samverka och där har ledaren ett stort ansvar genom att han/hon har till uppgift att skapa en god arbetsmiljö där detta blir en självklarhet att göra.

ANNONS
ANNONS