ParsCapere är företaget som sprider kunskap om människor med funktionsvariationer. Hon lär företagen att ta vara på deras styrkor. Samtidigt får folk med funktionsvariation känna sig delaktiga i samhället. En win-win situation.

Berätta om ParsCapere och vad som gör er speciella?

”ParsCapere – delaktighet på latin – bidrar till att samhället tar tillvara på alla människors potential oavsett funktionsförmåga. Människor med normbrytande funktionsvariationer har precis som alla andra styrkor och svagheter. Dessutom har de oftast speciella styrkor som härstammar direkt från
funktionsvariationen eller från att behöva övervinna funktionshindren som finns i samhället. Ändå tar samhället, företag och arbetsgivare inte tillräckligt tillvara på dessa styrkor”.

”För att förändra det och skapa en win-win-win-situation för individer, näringslivet och samhället utbildar jag sedan 2018 om normbrytande funktionsvariationer och delaktighet. Jag håller öppna föreläsningar och skräddarsydda personalutbildningar som förmedlar kunskap om och förståelse för normbrytande funktionsvariationer, hur man ökar fysisk och kognitiv tillgänglighet, hur man bemöter funktionsvariationer, hur man främjar delaktighet med mera. Jag erbjuder också öppna workshops om bland annat inkluderande ledarskap, universell utformning och Agenda 2030”.

”Jag är nominerad till Årets eldsjäl i Visa vägen-priset, vilket jag är otroligt tacksam för. I motivationen beskrivs jag som en pionjär. Jag har själv arbetat med över 100 personer med olika normbrytande funktionsvariationer och vet hur mycket jag har lärt mig tack vare de. Utgångspunkten för alla mina utbildningar är inte välgörenhet utan att få andra att förstå att också de kan utvecklas om de främjar inkludering av funktionsvariationer. För arbetsgivare innebär det kompetenta, drivna anställda; för företag innovativa produkter och tjänster; och för alla ett framgångsrikt och ansvarstagande samhälle”.

”Dessutom utgår jag alltid från ett helhetsperspektiv på normbrytande funktionsvariationer. Jag har inget fokus på en specifik diagnos utan kan prata om samtliga funktionsvariationer och skapar medvetenhet för att människor med normbrytande funktionsvariationer har precis som alla andra olika könsidentiteter, klasstillhörigheter, etniciteter, trosuppfattningar, åldrar, modersmål, sexuella läggningar – och att det är bara helhetsbilden som kan ge förståelse för individers livssituation”.

”För att förmedla helhetsperspektivet använder jag mig av en blandning av forskning, berättelser från människor med normbrytande funktionsvariationer och egna erfarenheter. Som tysk som har flyttat till Sverige för fem år sedan och som har studerat ett internationellt mastersprogram har jag dessutom lätt för att se sociala fenomen och samband ur ett utifrånperspektiv och komma med nya infallsvinklar”.

”Fokus på styrkor, helhetsperspektiv och nytänkande är det som gör ParsCapere Utbildningar speciellt”.

Hur har ni drabbats av corona?

”Flera kurser och evenemang även för mindre grupper som var planerade under våren har jag varit tvungen till att ställa in för att många enskilda deltagare har avbokat. Det har också tydligt märkts hur stora skillnaderna i digitaliseringen är i olika samhällsgrupper. För vissa äldre och vissa personer med normbrytande funktionsvariationer har det varit otänkbart att hålla event digitalt”.

ANNONS
ANNONS

”Många företag avvaktar med att boka. Antalet förfrågningar för skräddarsydda utbildningar har minskat betydligt. Möten som skulle kunna leda till uppdrag eller samarbeten har skjutits upp, men det var framförallt i början av krisen. Nu hålls de flesta möten online och jag har tillochmed upplevt att det har blivit lättare att boka möten för att många är har mer tid och är glada för all social interaktion”.

”Just nu arbetar jag för fullt med att digitalisera kurser, workshops och föreläsningar och kommer kunna släppa de första innan påsk. Många gånger sparas främst kostnader för kompetensutveckling i krissituationer, framförallt om den kompetensen har mer långsiktiga än kortsiktiga effekter. Men jag är optimistiskt till att effekten av den tendensen blir begränsad för min del eftersom jag nu kommer att kunna nå ut till hela landet. Dessutom har krisen frigjort mycket tid för vissa branscher och jag tror att de som har råd lägger mycket av den tiden just på kompetensutveckling”.

Hur har du märkt av att näringslivet hjälps åt under coronakrisen?

”Generositeten är enorm. Man ger varandra tips och råd. Som ung företagare är jag särskilt tacksam för alla mer erfarna företagare som delar med sig av sina lärdomar från tidigare lågkonjunkturer och finanskrisen 2008”.

”Jag ser många fina initiativ och samarbeten både lokalt och nationellt. Företag som tillhandahåller en service till vårdpersonal eller äldre och andra företag betalar för kostnaderna. På flera håll uppmuntras till stödköp. Jag har också hört att vissa bokar evenemang, föreläsningar eller utbildningar till hösten eller 2021 men betalar redan nu”.

”Många delar också med sig av sin kunskap inom försäljning, självledarskap och krishantering genom att erbjuda kostnadsfria webinarier eller erbjuder en del av sina tjänster gratis eller till en reducerad pris. Jag har också anpassat min prismodell och släppt en gratis föreläsning online”.

Läs mer ParsCapere.

PS Supporten
Under coronakrisen är extremt många företag hårt drabbade, speciellt Sveriges småföretagare. PS Supporten är Dagens PS stöd för att med annonsering och artiklar om dessa bolag stödja svenskt företagande. Givetvis helt kostnadsfritt. För tillsammans hjälper vi varandra.

Vill du också få en artikel eller annons om ditt bolag som stöd under krisen – maila till [email protected] och skriv några ord om ditt bolag och de utmaningar du möter nu.