Autosober har ett helt nytt alkolås som man inte behöver röra med varken händerna eller munnen. Alkolåset Exhalytics kan dessutom testa många individer på kort tid. 

ANNONS

Berätta om företaget och vad som gör er speciellt?

”Autosober arbetar med människors utandningsluft för att öka säkerheten både på arbetsplatser och i trafiken. Det gör vi genom att tillverka och sälja ett på marknaden helt nytt sätt att göra alkoholtester med ett stationärt alkolås kallat Exhalytics”.

”Utandningsprovet görs helt utan beröring, varken med munnen eller händerna. Det behövs inget munstycke och ingen behöver hålla i mätaren. Den som ska testas håller munnen 3 cm från en tratt och blåser, som att blåsa ut ett ljus, och på en sekund visas resultatet dvs alkoholmängden i kroppen. I och med att resultatet visas på en gång går det att testa många personer på mycket kort tid”.

”Exhalytics är en unik produkt som kan användas av alla som idag gör stickprovskontroller, istället för alkolås i alla bilar tillsammans med t ex nyckelskåp. Det går också att koppla alkoholmätningen till en passage med en snurrgrind eller en infartsbom”.

”Nykterheten på arbetsplatser och på vägarna kan öka tack vare att fler kan göra effektiva alkoholkontroller”.

Hur har ni drabbats av corona?

”Intresset hos de större företagen att bidra till att alla på arbetsplatsen är nyktra på ett mer effektivt sätt än stickprovskontroller är stort. Även om alla vet att alkoholproblemen ökar i tider av kris och oro hamnar frågan ändå långt ner i prioriteringen i att klara av den akuta situationen som uppstått med coronaviruset. Så många av de företag som skulle besluta om att implementera Exhalytics har nu skjutit det på framtiden. Det leder förstås till att ekonomin blir mer än ansträngd”.

Hur har ni märkt av att folk i näringslivet hjälpt varandra under coronakrisen?

”De flesta är i alla fall positiva, men få är beredda att ta beslut”.

ANNONS
ANNONS

Läs mer om Autosober.

PS Supporten
Under coronakrisen är extremt många företag hårt drabbade, speciellt Sveriges småföretagare. PS Supporten är Dagens PS stöd för att med annonsering och artiklar om dessa bolag stödja svenskt företagande. Givetvis helt kostnadsfritt. För tillsammans hjälper vi varandra.

Vill du också få en artikel eller annons om ditt bolag som stöd under krisen – maila till [email protected] och skriv några ord om ditt bolag och de utmaningar du möter nu.