Laxens liv är bokstavligen en uppförsbacke. Laxen tillbringar sina första år i havet, men som vuxen återvänder den till sötvattnet och gör den långa, svåra resan uppströms för att leka på samma plats som den en gång föddes.

annons
annons

Demonstration i målsättning
Det är en otrolig fysisk bedrift, och lika imponerande är laxens förmåga att finna vägen tillbaka och veta exakt hur mycket energi som krävs för att klara varje strömsamling och hoppa uppför varje vattenfall – och samtidigt spara tillräckligt mycket krafter för att orka slutföra resan. Man kan säga att det är en uppvisning i både ”reverse engineering” och målmedvetenhet.

För ett modernt företag är ambitionerna något mer komplexa än för en lekande lax, men det finns en viktig lärdom att dra här: effektivisering uppnås i processer, inte i resultat, och på lång sikt leder den till viktiga fördelar.

Tänk dig om laxen lade all sin energi på varje hinder – då skulle simturen uppströms vara betydligt mer utmattande och risken är att färre fiskar skulle överleva resan. På liknande sätt kan ett företag som ägnar för mycket tid och energi åt ineffektiva processer dra på sig onödiga kostnader som påverkar det ekonomiska resultatet och företagets framtida framgångar. Dessa processer nöter också ner personalens moral och engagemang, vilket resulterar i ineffektiv arbetsstyrka.

Dyk ner i processerna
Traditionellt sett har företag utformat sina kostnadsfördelningsstrategier kring produkter och specifika affärsresultat. Problemet med utgifter som bygger på drivande faktorer är att du bara kan omfördela kostnader mellan processer, inte upptäcka nya möjligheter till effektivisering eller besparingar.

Genom att utforma verksamheten kring värdeflöden i stället för traditionella resultat kan organisationer faktiskt följa utgiftsflödet genom hela verksamheten och på så sätt upptäcka nya sätt att skapa ett mervärde.

ANNONS
ANNONS

Det här är inte enkelt. Många ekonomichefer har gjort karriär av sin förmåga att arbeta med traditionell kostnadsfördelning och drastiska förändringar i deras arbetssätt är lika mycket en kulturell utmaning som en logistisk kullerbytta. Logistik- och verksamhetschefer har redan börjat tillämpa ett arbetssätt utformat efter värdeflöden – eftersom det tvingar dem att fokusera på produktiviteten – något som har stor betydelse för deras affärsområde och har lett till märkbart positiva resultat.

Nyckeln till en smidig resa uppströms
Det är viktigt att notera att övergången från resultatbaserad till värdeflödesbaserad kostnadsfördelning inte kan – eller bör – ske över en natt. Hela organisationen måste först ha tagit till sig det nya synsättet och det måste finnas ett fritt och öppet flöde av data mellan arbetsteamen om kostnadsfördelningen ska bli konsekvent. Med detta sagt finns det några steg att följa på vägen dit:

Steg 1: Koll på kunderna
Ett företag som förstår vad som skapar ett mervärde för sina kunder har bäst förutsättningar att arbeta fram processer som kan leverera detta. Varje steg i värdeflödet ska tas fram med samma fokus och samordnas för maximal produktivitet. Det gäller allt från marknadsföringsaktiviteter, lagerhållning och leveranstaktik till tillverkningsstrategier.

Steg 2: Hitta den svagaste länken
Precis som med alla processer är värdeflödet aldrig starkare än sin svagaste länk. Vägen till betydande produktivitetsvinster handlar om att upptäcka flaskhalsar tidigt i processen, så att du kan bygga upp system för att undvika dem och ge personalen rätt förutsättningar för att arbeta mer produktivt. Tillgången till affärsdata på detaljnivå är väldigt viktig under det här tidiga steget och i logistik-världen har vi upplevt att företag lyckats höja produktiviteten med 20 procent från ett år till ett annat.

Steg 3: Digitalisera processerna
Det kan tyckas självklart att påpeka att det går enklare och snabbare att hantera digitala processer – för att inte tala om det faktum att de enkelt kan automatiseras för att öka arbetstakten i hela verksamheten. När du lägger till ny data från sensorer och nya former av automatisering i kompotten förses värdeflödescheferna med mer information än någonsin. Det mesta går att mäta och kan ge realtidsinformation nu för tiden. Informationen kan användas till att finslipa strategier och arbeta förebyggande med att kringgå eventuella hinder.

En upptäckt och åtgärdad flaskhals kan ha stor påverkan på företagets resultat
Med risk för att metaforen blir uttjatad skulle jag vilja återvända till laxens mödosamma resa i uppförsbacke. Skillnaden mellan liv och död är ofta en fråga om centimeter och handlar i slutändan om hur mycket energi en fisk har sparat för att orka med varje hinder (plus en del tur förstås). I en stor organisation kan en förändring som gör att en flaskhals i produktionen försvinner eliminera ett av företagets kostnadsställen. Vad företag behöver är rätt medarbetare, strategier och infrastruktur för att upptäcka och reda ut de här flaskhalsarna när de dyker upp.

ANNONS
ANNONS

Miguel Vergara, affärsutvecklare på Oracle @EPM_insight

LÄS FLER KRÖNIKOR AV TEXTFÖRFATTAREN:

Krönika: Så fixar ni den digital transformationen [DagensPS.se] >

Krönika: Så kodar du företagets framtid [DagensPS.se] >