Joakim Jardenberg om en sensor som är ett fantastiskt stycke ingenjörskonst.

Och om vår tids The Night’s Watch.  Men också om sensorer i stort och drömmen om ett internet of things som inte behöver tillföras extern energi. Och om att det redan håller på att hända.

ANNONS
ANNONS

Varje morgon ger Joakim Jardenberg DagensPS läsare en snabb sammanfattning av dagens snackis. Något intressant från internet- och teknikvärlden i en kort kommentar. Vad handlar det om, varför är det viktigt och vad betyder det för dig? Rakt upp och ner, på cirka fem minuter. Vardagar, runt kl 09:00.

Joakim Jardenberg är bland annat senior rådgivare inom media- och internet, affärsängel, investerare och debattör blandar och ger på nyhetsfronten i den digitala och sociala medievärlden.