Bedrägerier och i synnerhet kortbedrägerier ökar mest i Sverige enligt ny brottsstatistik.

ANNONS

Det här uppger SvD Näringsliv och förklarar, med hänvisning till Brå, att 67.730 kortbedrägerier anmäldes i Sverige fram till juli i år.

Banken ska ersätta dig om du blivit utsatt för kortbedragare. Men har du varit oaktsam med ditt kort och din kod får du som regel skylla dig själv.

Självrisken är vanligtvis 400 kronor. Dock är den tre gånger så hög, 1.200 kronor, om du fick ditt kort utfärdat innan 1 maj 2018. Då gäller nämligen en annan lagstiftning, berättar Svenska Dagbladet, som dessuto0m förklarar att du kan åka på en betydligt högre självrisk än så, 12.000 kronor, om du exempelvis inte spärrat kortet i tid och agerat väldigt försumligt i samband med att du utsatts för brott.

Det kan enligt artikeln handla om att du outat dina koder på sociala medier eller lagt kortet på ett sätt som gjort det extra stöldbegärligt.

”Som konsument är det dock ditt ansvar att bevisa att det inte är du som gjort uttaget. Banken å sin sida behöver bevisa att transaktionen genomförts på ett korrekt sätt, med rätt kod eller motsvarande och att det inte har berott på ett tekniskt fel”, framgår det i artikeln.

ANNONS
ANNONS

Så här gör du om du råkar ut för ett kortbedrägeri:
1) Kontakta banken, reklamera uttagen och se till att kortet spärras. Och polisanmäl det inträffade, förstås. Obs, du kan även spärra ditt personnummer hos kreditupplysningsföretagen för att stoppa fortsatta kortbedrägerier.

2) Vänd dig till bankens klagomålsavdelning om det uppstår en tvist kring ansvarsfrågan, kontakta även allmänna reklamationsnämnden och ditt försäkringsbolag.

3) Skydda alltid koden när du slår in den i samband med uttag eller köp.

4) Lämna aldrig ut kod eller kort till någon annan.

5) Lägg ifrån dig kortet, se till att du har det med dig eftersom det annars kan hamna i orätta händer.

ANNONS
ANNONS

6) Förvara aldrig kort och kod tillsammans.

7) Scanna av ditt konto med jämna mellanrum, då ser du om det finns någon misstänkt transaktion.

Källa: SvD, som i sin tur refererar till Polisen och Hallå konsument!