Gör inte så här, det kommer bara att förvärra inflationen, varnar den tidigare riksbankschefen Lars Heikensten.

ANNONS

Den tidigare riksbankschefen Lars Heikensten intervjuas av Tidningen Näringsliv och där avråder han bestämt parterna i den kommande avtalsrörelsen från att lönekompensera för inflationen.

”Väldigt många människor får nu en påtaglig nedgång i sin köpkraft. Ju längre denna pågår desto mer kommer de att vilja kompensera sig. Samtidigt vet vi att det inte fungerar. Högre löner kommer att driva upp priserna i nästa led och ganska snart försvinner den positiva effekten”, säger Lars Heikensten, i dag ordförande i Finanspolitiska rådet, till TN.

Om det ändå resulterar i kompensationslöner för prisökningarna kommer inflationen att dra i väg mer, åtminstone på kort sikt, varnar han.

Där till kommer räntorna att vara högre under lång tid, säger Heikensten.

”Det kommer i sin tur att slå på produktion och sysselsättning. Arbetslösheten blir högre”, slår han fast.

Heikensten ger även en känga till den nuvarande riksbanksdirektionen.

Riksbanken är ”sent ute”, anser han, med att höja räntan. Riksbanken har ”haft stora problem med att uppskatta inflationen”, anser den tidigare riksbankschefen.

När det gäller elkrisen är det ”obegripligt”, säger Heikensten till TN, att politikerna inte ansträngt sig mer för att i ett tidigare skede driva fram elbesparingar och riva hindren för förnybar energi.

Han slår ett slag även för kärnkraften, som han menar kan bidra på sikt till att förbättra dagens krissituation.

ANNONS
ANNONS

Han efterlyser också lägre skatt på arbete och konkreta åtgärder för att bryta utanförskapet i Sverige. Många viktiga frågor ”tegs ihjäl” i valrörelsen, anser han och pekar bland annat på klimatförändringarna.

Där krävs det snabba åtgärder, menar han.

Läs även: Konkursboom och ny press på hotell och restauranger [Dagens PS]