Ett år har nu gått sedan bankerna blev tvungna att redovisa snittränta, det vill säga den genomsnittliga ränta som deras kunder faktiskt betalar.

ANNONS

De 38 procent av låntagarna som använder sig av snitträntan uppger att de använder räntan för att bedöma deras boränta, för att pruta eller för att välja bolånebank.

Undersökningen visar även att de som främst använder sig av snittränta är högutbildade. 46 procent av de tillfrågade uppger att de har en högre utbildning och 34 procent uppger att de är lågutbildade.

Det är även fler höginkomsttagare som använder sig av räntan jämfört med låginkomsttagare.

Enligt Avanza är Danske bank den bank som haft den genomsnittligt lägsta räntan elva av de senaste tolv månaderna på tremånaderslån.

I maj hade SEB och Swedbank de lägsta snitträntorna för femårslån, 1,94 respektive 1,96 procent.

Svenskar prutar i genomsnitt 0,28 procent på sina bolån. Framför allt prutas det på de rörliga lånen med tre månaders bindningstid. Enligt Avanza kan ett hushåll som prutar 0,5 procent på ett bolån på 2 miljoner kronor i lån spara 10 000 kronor per år.

ANNONS
ANNONS

I undersökningen intervjuades 1 000 personer.

Eller via Facebook!