”Fler behöver förstå att de har ett eget ansvar”, säger analyschef på Bliwa.

ANNONS

En fjärdedel av svenskarna anser att de själva har ett litet eller begränsat ansvar för sin ekonomiska situation vid arbetslöshet eller sjukdom, enligt en undersökning av Kantar Sifo på uppdrag av Bliwa.

1.500 personer mellan 20 och 70 år har intervjuats och en stor andel anser alltså att det är staten som bär ansvaret om ekonomin haltar på grund av arbetslöshet eller sjukdom.

Peter Nylund, analyschef på Bliwa, tycker att resultatet är en smula uppseendeväckande och menar att en del svenskar behöver förstå att de har eget ansvar för sin privatekonomi.

”Att blint lita på staten är som att tro på tomten”, säger han i ett pressmeddelande.

Nästan hälften av svenskarna, 48 procent, anser sig ha ett stort eget ansvar för ekonomin vid arbetslöshet och sjukdom. Men 25 procent tycker alltså att att staten bör gripa in.

”Otillräckliga trygghetslösningar riskerar att bli ett stort samhällsproblem. Den som vill få en bra trygghetslösning på plats måste ta ett stort eget ansvar. De som inte gör det får ett sämre skydd och blir sämre rustad mot arbetslöshet och sjukdom”, konstaterar Tua Holgersson, vd för Bliwa, i en kommentar.

Undersökningen visar att de som tycker att staten bör ta ett större ansvar överlag är sämre försäkrade än andra grupper. Dessutom har de dålig koll på vad försäkringen ger för skydd.

ANNONS
ANNONS

Bliwas analyschef Peter Nylund efterlyser ett större samhällsansvar när det gäller att informera om hur arbetslöshet och sjukdom slår mot dem som är uselt försäkrade.

Av undersökningen framgår det råder stora skillnader mellan yngre och äldre kvinnor om vem som bör ta ansvar för ekonomin vid arbetslöshet och sjukdom. En av tre kvinnor under 30 år anser att ansvaret är någon annans medan äldre kvinnor är av motsatt uppfattning – att det egna ansvaret väger tyngst.