Under det andra kvartalet i år minskade de svenska hushållens förmögenhet med mer än 1 000 miljarder kronor.

ANNONS

Enligt SEB:s Sparbarometer minskade hushållens nettoförmögenhet under andra kvartalet 2022 med 1 238 miljarder kronor, vilket motsvarar minus 5,4 procent. Vid utgången av andra kvartalet uppgick hushållens nettoförmögenhet till 21 722 miljarder kronor, det skriver Dagens juridik.

Hushållens bruttoförmögenhet minskade med 1 167 miljarder kronor, till 26 891 miljarder kronor, vilket motsvarar minus 4,2 procent. Det här är första gången under SEB:s Sparbarometers historia som de svenska hushållens brutto- och nettoförmögenheter sjunker med över 1 000 miljarder kronor.

”En närmast perfekt storm svepte in över hushållen under det andra kvartalet. Kraftiga börsfall, svalare bostadsmarknad och stigande bolåneräntor fick hushållens förmögenhet att falla med drygt 1 200 miljarder kronor. Det är en nedgång som kan likställas med att nästan en fjärdedel av den svenska ekonomin skulle försvinna på ett kvartal, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández till Dagens juridik.