53 procent av Stockholmare anser sig använda vatten ansvarsfullt, visar rapporten, gentemot 45 procent Köpenhamnsbor. Användandet per person är dock mer än dubbelt så högt i den svenska huvudstaden än i den danska; 124.720 liter vatten per år gentemot 39.717 liter.

Undersökningen presenteras i ett pressmeddelande.

Ingen annanstans i Norden förbrukar invånarna så mycket vatten som i Stockholm. Det visar Vattenbarometern, en ny kartläggning av nordisk vattenkonsumtion framtagen av sanitetsleveratören GROHE. Rapporten visar att svenskar anser sig förbruka vatten hållbart – men siffror över stockholmarnas förbrukning ger en helt annan bild.

Miljödebatten är ständigt aktuell i Sverige. Trots det är vårt färskvatten en resurs som ofta tas för givet och därför förbises i debatten. För att uppmärksamma frågor kring färskvatten lanserar GROHE rapporten Vattenbarometern för andra året i rad.

Rapporten visar att var femte svensk är ointresserad av att minska sin vattenkonsumtion.

Stockholmarna toppar listan som mest slösaktiga i norden. De tolv största nordiska städerna gör i genomsnitt av med cirka 77.000 liter vatten per invånare och år. Motsvarande siffra för stockholmsborna är 124.720 liter per person.

ANNONS
ANNONS

Bäst i Sverige är Malmö. Malmöiterna gör årligen av med 79.278 liter per person.

”Med Vattenbarometern vill vi få fler människor att reflektera över sin vattenförbrukning – inte minst stockholmarna. Det är oroväckande att deras vattenkonsumtion är så pass mycket högre än snittet bland Nordens storstäder. Läckande sanitetsprodukter och slösaktig användning så som rinnande kranar vid tandborstning är saker som enkelt kan åtgärdas för att värna om en av världens viktigaste naturresurser”, säger Christina Holmberg, Marketing Manager på GROHE.