Den slutliga skatten från privatpersoner ökade med 56 miljarder mellan deklarationsåren 2016 och 2017.

ANNONS

Från juridiska personer minskade den slutliga skatten med 4 miljarder. Det framgår av statistik från SCB. Avdragen minskade.

För 2017 ökade den beskattningsbara förvärvsinkomsten för svenskarna med 98 miljarder kronor eller 5 procent.

Skattereduktionerna minskade med nästan 6 miljarder jämfört med föregående år och uppgick till 249 miljarder kronor. Bakgrunden var primärt förändringen av ROT-avdragen.

ANNONS
ANNONS