Statens fastigheter är i dag värda 150 miljarder kronor. Samtidigt betalar staten som hyresgäst cirka 20 miljarder kronor om året, enligt en ny utredning. Utredningen föreslår tydligare principer för vad staten ska äga och för den statliga fastighetsförvaltningen. Staten måste enligt utredningen äga fastigheter som är särskilt kulturhistoriskt värdefulla, har ett betydelsefullt symbolvärde och har central betydelse för rikets säkerhet.

ANNONS