Här ser du vad statliga Svenska Spel vinst blev under Q4.

ANNONS

Statligt ägda spelbolaget Svenska Spel redovisar ökande omsättning men en något lägre vinst i fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan.

Nettoomsättningen från spelverksamheten steg till 2 168 miljoner kronor (2 123), en ökning med 2 procent mot föregående år.

Rörelseresultatet blev 1 272 miljoner kronor (1 297), med en rörelsemarginal på 58,7 procent (61,1).

Resultatet före skatt var 1 270 miljoner kronor (1 301).

Resultatet efter skatt blev 1 275 miljoner kronor (1 301), en minskning med 2 procent mot föregående år. Resultat per aktie hamnade på 637 kronor (651), vilket innebär en minskning med 2 procent mot föregående år.

ANNONS
ANNONS
Svenska Spel, Mkr Q4-2017 Q4-2016 Förändring
Nettoomsättning 2 168 2 123 2,1%
Rörelseresultat 1 272 1 297 -1,9%
Rörelsemarginal 58,7% 61,1%
Resultat före skatt 1 270 1 301 -2,4%
Nettoresultat 1 275 1 301 -2,0%
Resultat per aktie, kr 637 651 -2,2%