Svenska fondjättar med miljarder i kapital ångrar nog bittert sin tunga position i klädjätten i dag. Har du pengar här?

ANNONS

aktieinvestfonder-sponsorbanner

Klädjätten H&M faller tungt på börsen under fredagen efter svaga försäljningssiffror för det fjärde kvartalet. H&M är en av de största aktierna på Stockholmsbörsen och dagens ras på runt 15 procent slår därför mot ett flertal fonder.

Placera har listat de tio fonder som överviktat H&M mest i sina portföljer och i topp ligger Caprifol Nordiska Fonden som har en vikt på 11,1 procent. Fonden har bara 11 innehav och arbetar alltså med en mycket koncentrerad portfölj. Det rör sig dock om en relativt liten fond med drygt 200 miljoner kronor i förvaltat kapital.

Värre är det för Nordea Allemansfond Alfa som är tvåa på listan med en vikt i H&M på 9 procent av fondportföljen. Fonden som förvaltar nära 20 miljarder kronor har H&M som näst största innehav efter Volvo.

Sett till fondbolag är det Lannebo Fonder som har störst tilltro till H&M. I flera av bolagets fonder är H&M det största innehavet och totalt tre Lannebo-fonder är med på den lista som Placera satt ihop. Störst exponering mot klädbolaget har Lannebo Sverige där H&M utgör 8,9 procent av fondens värde.

Placera noterar att även den som investerat i en indexfond åker på en smäll, framför allt för de indexfonder som följer SIX30-index.

ANNONS
ANNONS

H&M redovisade under morgonen en omsättning på 50 390 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 53 721. Omsättningen minskade 4 procent och i lokala valutor var nedgången 2 procent.

Finwire