”Vi har en stadig ökning av ärenden”, säger Rebecka Öhman, enhetschef på Kronofogden.

ANNONS

Fram till sista juni i år fick Kronofogden in närmare 644 000 krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande, jämfört med cirka 577 000 under första halvåret i fjol.

Det är en ökning med 11,5 procent.

Antalet personer som inte har betalat sina skulder i tid har ökat med omkring 10 procent till 290 000, framgår det i ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.

Ingen direkt koppling till coronakrisen

”Vi har förstås fått in coronarelaterade krav, exempelvis mot resebolag, men den stora ökningen är inte direkt kopplad till effekter av pandemin”, säger Rebecka Öhman och konstaterar att det går väldigt snabbt och enkelt att låna pengar i dag där ansökningarna görs på webben och svaren sker automatiskt.

”Ansöker en person om flera lån under en kort tidsperiod kan systemen ha svårt att hänga med. Det finns ett fönster där man kan låna ganska mycket pengar trots att man redan har stora skulder”, säger Rebecka Öhman.

ANNONS
ANNONS

Kronofogden välkomnar det förslag som Finansinspektionen gjort till regeringen – att en utredning bör tillsättas för att skapa en helhetsbild av låntagares skulder.