Bankkoncernen SEB redovisar en rörelsevinst på 3 507 miljoner kronor för andra kvartalet. Det är en försämring med 23 procent jämfört med samma period i fjol.

ANNONS

Vinsten var bättre än väntat. Aktieanalytikerna hade spått en vinst på 3,4 miljarder kronor, enligt Reuters enkät.

De totala intäkterna landade på 10,4 miljarder kronor under andra kvartalet, vilket är tre procent lägre än i fjol. Kostnaderna uppgick till 6,4 miljarder kronor, en ökning med 10 procent jämfört med fjolåret. Kreditförlusterna steg till 452 miljoner kronor.

ANNONS
ANNONS