Det finns ett överskott på nybyggda hyresrätter, kontaterar SBAB genom sitt index. Det gäller framför allt i Västra Götaland, men också i Skåne.

ANNONS

SBAB Booli Housing Market Index (HMI) mäter hur efterfrågan på nyproducerade bostäder förhåller sig till det aktuella utbudet. I mätningen tar man hänsyn till sådant som hur kostnaden för boendet förhåller sig till hushållets inkomster, men också till preferenser och flyttmönster.

HMI för första kvartalet 2022 visar att det i genomsnitt för svensk nyproduktionen råder balans för bostadsrätter och villor. För hyresrätter visar indexet däremot ett överskott, skriver banken i ett pressmeddelande.

Den ofta höga hyran i nybyggda hyresrätter skulle kunna ha påverkat efterfrågan på den upplåtelseformen.

Fallande bostadsinvesteringar påverkar hyresrätter

Nyproduktionen av bostadsrätter och villor ligger däremot för första gången på länge i linje med efterfrågan, konstaterar SBAB med hänvisning till HMI. Under lång tid har underskottet varit stort.

Men underskottet på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Störst är underskottet i Stockholms län.

”Den nedåtgående trenden mot underskott på nyproducerade villor har mattats av något på senare tid. Nu ser vi dock en tydlig trend ner mot underskott på bostadsrätter”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Hur hyresrätter kommer att påverkas av svängningarna på marknaden i jämförelse med de andra upplåtelseformerna återstår att se.

ANNONS
ANNONS

”Med stigande bostadsräntor, fallande bostadspriser på andrahandsmarknaden och kraftigt höjda priser på insatsvaror, är det troligt att vi nu går in i en period med markant fallande bostadsinvesteringar. Det blir intressant att se hur det inverkar på balansen i nyproduktionen av de olika upplåtelseformerna.”

Läs också:

Stockholm: Mer än en tredjedel av allmännyttan borta [Dagens PS]
Högre ränta begränsar ombildningar [Dagens PS]