Att Brexit påverkar invånare i både England och EU har det aldrig varit något tvivel om. Men nu visar det sig att den svenska regeringen har gjort en miss – och nästan 100 000 svenskar riskerar att hamna i kläm.

I nuläget kan svenskar som är bosatta i Storbritannien använda sig av svenska skatteförmåner.

Framförallt skyddar de svenska skattereglerna medborgare från att bli dubbelbeskattade på inkomst, kapital och pension inom EU.

Kent Andersson, skattechef på Söderberg & Partners, uppmärksammar detta i en intervju i Di, och han menar att skattereglernas betydelse i Brexit har hamnat i skymundan.

”Det är uppenbart att lagstiftaren inte har tagit hänsyn till dagens situation”, säger han.

Nära 100 000 svenskar påverkas

Svenska handelskammaren i London beräknar att det finns ungefär 90 000 svenskar som är permanent bosatta i Storbritannien.

Det finns dock en stor sannolikhet att svenskar kommer att välja bort Storbritannien i framtiden.

En av de största förmånerna som försvinner för svenskar har nämligen just att göra med köpandet och säljandet av bostäder.

ANNONS
ANNONS

I dag säger reglerna att den som säljer en bostad i Sverige får skatteuppskov om en ny bostad köps inom EU. Efter att Brexit träder i kraft kommer skatteuppskovet vid bostadsförsäljningar att försvinna.

”Många svenska skatteförmåner fungerar så att de finns att få om du är bosatt i Sverige eller inom EU och EES. Efter nyår gäller ju inte det för Storbritannien”, förklarar Kent Andersson.

Läs mer: Corona sätter käppar i hjulet för Brexit